,

Детска Въртележка

Попитай за цена

Комбинирана въртележка,пригодена за деца в инвалидни колички.
Неподвижна маса в центъра,която позволява завъртане дори ако лицето е без придружител.
Съоръжението е монтирано на кота нула, с което е осигурена достъпна среда за всички лица.
-диаметър 2.7м.

Description

Детско съоръжение – въртележка пригодено за деца в неравностойно положение или инвалиди. Детска въртележка е изработена от качествени материали и осигурява сигурност на вашите деца!