Български Български    English English

Многопозиционна ортопедична облегалка

Цена :   180 лв.

Регулира се вертикално и хоризонтално.